2015

18.08.2015 - wieczne Królestwo

Wtorek XX tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Mt 19, 23-30):

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego». Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: «Któż więc może się zbawić?» Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe». Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?» Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy». Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Minuta ze Słowem

wieczne Królestwo

Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.

Królestwo Niebieskie to „miejsce” rzeczy rozdanych, czasu podarowanego, nieprzespanych nocy, bezinteresownych gestów przebaczenia, pożyczania bezpowrotnego, zapomnienia wykrzyczanych słów i wolnego serca. Tylko wtedy, moje królestwo życia staje się wieczne i przetrwa każdą stratę. Paradoks Miłości Królestwa Niebieskiego!

Pewien dziennikarz zapytał kiedyś Matkę Teresę, czym mierzy sukcesy i porażki w swoim życiu. A ona się tylko uśmiechnęła i odpowiedziała, że nie sądzi, by Bóg operował takimi kategoriami jak sukces czy porażka. Miarą wszystkiego jest odpowiedź na to bardzo proste pytanie: jak bardzo kochałeś, bo tylko z tego jednego pytania będziemy kiedyś sądzeni. Ile miłości zostawiłeś na tym świecie? Ile ludzi uratowałeś od zatracenia? Ile dobra zostawiłeś, pomimo bólu, zranień codziennych i pomyłek z których tak naprawdę możesz być dumny, bo to one prowadzą do Boga, bo wymagają pokory i milczenia, bo są często bólem, które świat nie rozumie? Miłość zmienia świat, miłość uzdrawia, sprawia że mamy dodatkowe siły w życiu.

Panie Jezu dziękuję Ci, za Królestwo Miłości, które jest wieczne.

podpowiada s. Dolores

primi sui motori con e-max