2015

23.08.2015 - Słowo Życia Wiecznego

XXI Niedziela Zwykła

Ewangelia na dzisiaj (J 6, 54.60-69):

Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: „To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc: „Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca”. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?” Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.

Minutka ze Słowem:

Słowa Życia Wiecznego

Bardzo trudny jest ten fragment Ewangelii. Patrząc realistycznie nie dziwię się, że wielu uczniów, którzy do tej pory chodzili za Jezusem, po słowach o spożywaniu Jego Ciała i Krwi, odeszło. Niestety uczniowie odchodzą po dziś dzień. Odchodzą bo Jego Kościół nie nadąża za współczesnym światem, nie jest trendy, nie zawsze mówi to co chciałby usłyszeć współczesny człowiek. A Jezus pozwala na odejścia. Dał nam wolność i pragnie naszej miłości, która nie jest podszyta strachem. 

O jedno tylko dziś proszę Panie, abym w każdym zagubieniu, potrafiła zawołać jak Piotr: Panie do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.

I pragnę  bezinteresownie modlić się z Psalmistą - 

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,

na ustach moich zawsze Jego chwała. 
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, 
niech słyszą pokorni i niech się weselą! 
Uwielbiajcie ze mną Pana, 
imię Jego wspólnie wywyższajmy! 

 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał 
i uwolnił od wszelkiej trwogi. 

Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, 
a oblicza wasze nie zaznają wstydu. 

Ps 34

podpowiada Marysia Kowal

primi sui motori con e-max