2015

28.08.2015 - lampy i oliwa

Piątek XXI tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Mt 25, 1-13):

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie». Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Minutka ze Słowem:

lampy i oliwa

Długo nie mogłam zrozumieć tego fragmentu Ewangelii. W podstawówce z koleżankami stwierdziłyśmy, że te mądre panny to takie „chamskie”. Gdyby pożyczyły, oliwy wystarczyłoby wszystkim i nieroztropne panny nie zostałby za drzwiami.

Dopiero pokazanie tego fragmentu na spotkaniu „Lectio Divina” w kluczu, że lampą jest Słowo Boże, a oliwą dobre uczynki wynikające z wypełniania tego Słowa, otwarło mi oczy i wreszcie definitywnie przejaśniło mi się w głowie. Przecież nie da się pożyczyć dobra, które w życiu wyświadczysz wypełniając polecenia zawarte Ewangelii. Niestety może też tak być, że za wiedzą Słowa Bożego nie pójdzie świadectwo życia.

Święty Augustynie, patronie dnia dzisiejszego, módl się za mną bym stanęła przed Panem z naręczem dobrych uczynków.

Sprawiedliwi weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię. Ps 97

podpowiada Marysia Kowal

primi sui motori con e-max