2015

24.09.2015 - spotkanie

Czwartek XXV tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 9, 7-9):

Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkim, co się działo i niepokoił się, bo niektórzy mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się ukazał; a jeszcze inni, że zmartwychwstał któryś z dawnych proroków. Herod zaś mówił: "Ja ściąłem Jana. Kim jest więc ten, o którym słyszę takie rzeczy?" I chciał go zobaczyć.

Minutka ze Słowem:

spotkanie

Pragnienie spotykania Pana Boga w zwyczajnej kolei życia staje się też, w pełnym słowa tego znaczeniu, oczekiwaniem na Jego działanie. Oczekiwanie wynikające z potrzeby serca oraz głębokiej otwartości pozwoli na doświadczenie takiego niezwykłego spotkania. Spotkania, w którym człowiek dostrzega obecność i bliskość Boga. Ludzkie pragnienia są doskonale znane Panu Bogu i jeżeli tylko są one w zgodzie z wolą Bożą dokonuje się to, co czasami wydaje się wręcz niemożliwe.

spotkanie

Spotkanie
Otworzy uszy, oczy
Gdy człowiek pełen miłości

Spotkanie
Otworzy serce
Gdy człowiek pełen gotowości

Spotkanie
Rozbudzi ducha
Gdy człowiek Boga słucha

Spotkanie
Twarzą - w twarz
I dotyk Pana Boga

Panie Jezu proszę dotykaj nas, dotykaj naszych ran, naszych spraw, dotykaj naszego życia i uzdrawiaj to co wymaga Twojej interwencji. Ty wszystko możesz.

podpowiada Ela Dyrda

primi sui motori con e-max