2015

25.09.2015 - najbliżej

Piątek XXV tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 9, 18-22):

Kiedy pewnego razu Jezus modlił się na osobności, a uczniowie byli razem z nim, zapytał ich: "Co mówią tłumy? Kim według nich jestem?". Oni odpowiedzieli: "Mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni, że Eliaszem, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał". Zapytał ich: "A według was, kim jestem?" Wtedy Piotr odpowiedział: "Chrystusem Bożym". Wówczas stanowczo im nakazał, aby nikomu tego nie mówili. Potem powiedział: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli Pisma, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie".

Minutka ze Słowem:

Najbliżej

Jezus w Swojej obecności jest najbliżej nas. Może czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale On zawsze jest tu i teraz, tuż obok. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że to On troszczy się o nas, zabiega i pragnie naszego szczęścia. To Jemu należy ufać z głębi serca. Bezgranicznie. On tego chce z miłości, dla miłości i w miłości.

Więc kim jest Jezus  dla mnie i dla Ciebie? Jeśli tylko w szczerości serca przyznamy, że Jezus jest jedynym i najlepszym  Panem życia, to On nasze życie uczyni radosnym i wolnym.

Najbliżej

Czy w mojej
Czy w Twojej
Historii życia

Jest Ktoś taki
Taki bliski
Obok od zawsze

Jak w mojej
Tak w Twojej
Linii bycia

Boża Obecność
Nasz Pan Zbawiciel
Lekarz Uzdrowiciel

Panie Jezu zaufałam Tobie i już. Niczego nie muszę się obawiać. Wierzę w Twoją moc, bo Ona silniejsza jest od mojej słabości. Proszę spraw, aby ci którzy Cię jeszcze nie znają, zdolni byli
pokładać w Tobie nadzieję.

podpowiada Ela Dyrda

primi sui motori con e-max