2015

26.09.2015 - nie przestawać

Sobota XXV tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 9, 43 b - 45):

Gdy wszyscy dziwili się temu, co czynił Jezus, On powiedział do swoich uczniów: "Posłuchajcie uważnie tych słów: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi". Lecz oni nie rozumieli tego, co mówił. Było to przed nimi zakryte i nic z tego nie pojęli, a bali się Go pytać.

Minutka ze Słowem:

Nie przestawać

Człowiek myślący nie przestaje zadawać pytań, stara się zgłębiać wiedzę i doświadczenie, w poszukiwaniu rozwiązań doszukując się potrzebnej odpowiedzi, rozwiązania nurtujących go spraw. Utwierdza się w ten sposób w trwałości wiary, poznając doskonałą miłość, a także ucząc się niczym niezachwianej nadziei w Panu. Od zawsze towarzyszy człowiekowi poznawanie na różnych etapach rozwoju życia. Jednak to dopiero doświadczenie czyni człowieka dojrzalszym, przez co mądrzejszym i wtajemniczonym. To dzięki mocy Ducha Świętego możliwe jest wszelkie poznanie i wzrost w wierze, gdy tylko pozwolimy Mu działać w nas, zapraszając do naszego życia.

Nie przestawać

Kiedy tak
Myślami swymi
Błądzę ...
W poszukiwaniu
Prawdy odwiecznej
Sensu istnienia

Napotykam
Na przeszkody
Rozliczne...
Snują się one
Tak pomiędzy
Kartami życia

Szczerze
Pragnę jednak
Poszukiwać...
Nie przestawać
Ciągle Boga pytać
Za rękę go chwytać.

Panie Jezu proszę  dla nas o światło Ducha Świętego w odkrywaniu Bożych zamysłów!

podpowiada Ela Dyrda

primi sui motori con e-max