2015

28.09.2015 - Decyzja Miłości

Poniedziałek XXVI tygodnia zwykłego, św. Wacława

Ewangelia na dzisiaj (Łk 9, 46-50):

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

Minutka ze Słowem:

Decyzja Miłości

Kiedy w domu pojawia się małe dziecko wszystko nagle się zmienia. Mimo trudności i krzątaniny wokół nowej sytuacji, w domu tym nie brakuje ciepła, troski i miłości. Można powiedzieć, że to ta maleńka osóbka sprowadza do domu miłość, o której wcześniej rodzina nie miała jeszcze pojęcia. Decydując się na przyjęcie dziecka – mimo wszelkich obaw i niepewności – decydujemy się jednocześnie na przyjęcie ogromnego daru od Boga, bo w tym podarku jest On sam. Wystarczy przekroczyć próg tego domu, a otoczy nas zapach dziecka, który jest niczym innym, jak tylko miłością, pokojem serca, bezpieczeństwem. Czy właśnie tak nie jest, gdy do naszego życia zapraszamy Jezusa? Gdy – mimo wszelkich obaw i niepewności – chcemy, aby zamieszkał w naszym domu? Gdy nagle odkrywamy Miłość, której wcześniej nie znaliśmy, a nasz dom zaczyna wypełniać się modlitwą, wiarą i ufnością.

Przyjęcie dziecka to decyzja pełna miłości, tak jak i gotowość pójścia za Jezusem. Bo niczym innym jest przyjaźń z Jezusem, jak właśnie miłością.

Panie Jezu! Prosimy Cię, otwórz nasze serca na Twoją miłość, byśmy zawsze byli gotowi zapraszać Cię do naszych domów, rodzin. Byśmy pełni miłości mieli odwagę kroczyć za Tobą każdego dnia.

podpowiadają Marta i Patryk Cyroń

primi sui motori con e-max