2015

4.10.2015 - słowo

Niedziela XXVII tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Mk 10, 2-16):

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Minutka ze Słowem:

słowo

Odłamię gałąź
strącę lawinę kamieni
zapalę świecę
i zgaszę ją -
to wszystko widać...

Mogę też wypowiadać
niewidzialne słowa
jednak widać jak ranią,
a inne podnoszą -
ale jedne i drugie

w końcu się rozwieją

A nawet, gdybym krzyczał
to i tak jest granica
poza którą królują
świerszcze,
albo szum wiatru

Ale są takie słowa:
biorę sobie ciebie za żonę
i ślubuję ci miłość...

nic nie widać
wszystko wokół jak dotąd
to jakby tylko słowa
których w życiu miliony
przecież
każdego dnia i każdej godziny...

Ale...
Jak to jest?
Nieodwołane słowo
słowo które rodzi
i powołuje
nową rzeczywistość
tak, rzeczywistość
na zawsze
odtąd wszystko jest inne
choć nie widać...

To jest tylko podobne
do innego Słowa:
niech się stanie -
i stało się
niebo i ziemia
świat
oraz ja

słowo...
moc...
rzeczywistość...

podpowiada Tomasz Kamiński

primi sui motori con e-max