2015

6.10.2015 - na nowo

Wtorek XXVII tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 10, 38-42):

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

Minutka ze Słowem:

na nowo

Kiedy przychodzi Pan
i zasiada w twoim namiocie -
nie potrzebuje chleba
i wędliny z ogórkiem
nie wypatruje także
ciastek i herbaty

Nie ogląda nad drzwiami
baneru z hasłem roku
nie oczekuje, by przed Nim
rozkładać plany duszpasterskie
grafiki wizytacji
programy katechez
słupki i wykresy

On przychodzi jak złodziej
i chce ciebie zaskoczyć -
kiedy masz puste ręce
i wreszcie uznałeś
że wszystko coś przygotował
można machnąć przez okno
albo do pieca

Potrzeba tylko tego:
usiąść i słuchać
nie - słuchać, aby słuchać
ale - by usłyszeć
uszami i oczami
rozdziawioną paszczęką
w ogóle całym sobą

inaczej - do bani -
usłyszysz to, co Marta...

Kiedy przychodzi Pan
i zasiada w twoim namiocie...
A jeśli nie przychodzi?
Wywal wszystko ze stołu
z biurka i parapetów -
przecież potrzeba mało
albo tylko jednego

A więc wołaj, by przyszedł
aby przyszedł jak złodziej
by ukradł twoje serce

na nowo...

podpowiada Tomasz Kamiński

primi sui motori con e-max