2015

7.10.2015 - osobiście

Środa XXVII tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 11, 1-4):

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: „Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”».

Minutka ze Słowem:

osobiście

Gdy byłem dzieckiem -
nie miało znaczenia
do kogo wznoszę
wołanie modlitwy
i bez różnicy były
wszelkie nabożeństwa

A potem spotkałem Pana -
i już wiedziałem
że wszystko to śmieci
jeśli nie mam Jego
i biegłem za Nim
tylko za Nim
i wszystko oddałem
lub raczej - prawie wszystko
i oddychałem
wiatrem nowej wolności

Dopiero lata później,
właściwie całkiem niedawno,
pojąłem, że to mało
że On nie jest celem
lecz ratunkową Kotwicą
Prawdą
oraz Drogą
i Bramą

Mostem do Ojca...

A więc - jestem synem
przybranym, lecz prawdziwie
przybranym, ale w miłości
nie - udawanej
bez lęku
czystej
i ojcowskiej

I ukochałem
chodzenie w tej prawdzie
i poznawanie na nowo
słów modlitwy Pańskiej
i przeżuwanie ich
ciągle od początku

oto są słowa syna i córki
z ust Jednorodzonego
który zna Adonai
osobiście

podpowiada Tomasz Kamiński

primi sui motori con e-max