2015

10.10.2015 - łono

Sobota XXVII tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 11, 27-28):

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

Minutka ze Słowem:

łono

I Bóg powiedział - i stało się
i znowu rzekł
i znów stało się

lecz powróciłoby do bezładu
gdyby nie Słowo wciąż wypowiadane:
"Ten Syn (...)
podtrzymujewszystko
słowem swej potęgi"


A więc Słowo otacza nas
w każdym ułamku świata
i w każdej cząsteczce czasu
stwarza
i rodzi
- Tak
- Niech się stanie
- Niech trwa nadal
- Choć nadłamana trzcina,
nikły płomyk - niech dalej są...

Ocean Słowa...

a w nim ten
który je zachowuje -
jest jak łono
które wyrywa słowo z ciszy
wydając je na świat

i oto staje jego otoczenie
otwiera uszy i przeciera oczy -
oto objawia się, co niewidzialne
chociaż jest wszędzie -
w każdym ułamku i cząsteczce...

Ocean Słowa...
które nie może trwać w milczeniu
i oczekuje łona, które je zachowa
a potem zrodzi - zrzucając okrycie
i tak jak nagie łono
stanie się wyzwaniem
i prowokacją uczuć
i często zgorszeniem
lecz zawsze
nowym początkiem

podpowiada Tomasz Kamiński

primi sui motori con e-max