2015

15.10.2015 - autorytet

Czwartek XXVIII tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 11, 47-54):

Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli». Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie.

Minutka ze Słowem:

autorytet

Spotykając się w dniu dzisiejszym z Jezusem w Jego Słowie przychodzi mi do głowy jedno słowo: AUTORYTET. W czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi uczeni w Prawie do których skierowane są te ostre słowa był niewątpliwie autorytetem dla zwykłych i prostych ludzi. Być autorytetem nie jest prostą sprawą. Będąc nim należy mieć zawsze z tyłu głowy, że nie jesteś w tym momencie odpowiedzialny tylko za swoje życie, ale poniekąd od Ciebie zależy życie innych – Tych, którzy wpatrzeni w Ciebie chcą Cię naśladować.

Nie jest łatwo być autorytetem, szczególnie w dzisiejszych czasach kiedy dostrzega się kryzys „tego stanu”. Tym bardziej Ci którzy są spragnieni posiadania kogoś na kim mogą się wzorować mogą dziś mocno się poranić, nieumiejętnie wybierając swój autorytet.

Nie dziwią mnie słowa Jezusa. On wiedział jaki wpływ na społeczeństwo ma ówczesna instytucja uczonych w Prawie. Dlatego tak mocno do nich mówi. Zaistniała sytuacja może stać się dzisiaj wskazówką dla tych, którzy chcą by nazywano ich autorytetami. Ten tytuł zobowiązuje i Bóg mocno upomina się o dobre i dojrzałe autorytety dla swoich dzieci.

Autorytet!!! To poważna sprawa i Bóg stawia wielkie wymagania przed tymi, którzy się nimi stają.

podpowiada dk Mateusz Mytnik

primi sui motori con e-max