2015

20.10.2015 - gotowość

Wtorek XXIX tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 12, 35-38):

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie.
A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie".

Minutka ze Słowem:

gotowość

Do wielu rzeczy w życiu się przygotowujemy. Chcemy aby wypadły one jak najlepiej i jak najpiękniej. Zasadniczo myślimy tu o stronie fizycznej wydarzenie. A co z sercem i duszą? Czy dbamy aby na każde wydarzenie one też były przygotowane? Tak, jak przygotowujemy ciało i umysły do wyzwań, tak też powinniśmy się zatroszczyć o dobre przygotowanie serca i duszy, by u schyłku życia móc powtórzyć za świętym Pawłem:  W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.

Boże, dziękuję Ci za możliwość codziennego przygotowywania serca i duszy na spotkanie z Tobą.

podpowiada Edyta Kochany

primi sui motori con e-max