2015

22.10.2015 - rozłam

Czwartek XXIX tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj ( Łk 12, 49-53):

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej".

Minutka ze Słowem:

rozłam

Mamy szczytne pragnienia, dobre marzenia. Tak nam się przynajmniej wydaje. Kto jednak to weryfikuje? Czy pragnienia i marzenia są dobre gdy są dla nas korzystne, a może wtedy kiedy pomagamy innym? Marzenia dotyczące naszej fizyczności, materialności są dobre jeśli mamy również na uwadze marzenia i pragnienia dotyczące naszej duszy. Nie wszystko co się wydaje dobre jest takie z perspektywy czasu. Często również myślimy, że wiemy o czym marzą, czego potrzebują inni, a tak naprawdę chcemy zaspokoić własne pragnienia. Marząc i pragnąc pytajmy się Boga i swojego serca: Czy to co chcę osiągnąć jest dobre czy służy tylko zaspokojeniu mojego egoizmu?

Boże, dziękuję Ci, że mogę się zwrócić do Ciebie ze swoimi marzeniami, pragnieniami a Ty je zweryfikujesz, nimi pokierujesz.

podpowiada Edyta Kochany

primi sui motori con e-max