2015

24.10.2015 - szansa

Sobota XXIX tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 13, 1-9):

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?" Lecz on mu odpowiedział: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć"».

Minutka ze Słowem:

szansa

Jeśli coś  przykrego wydarzy się innym często pojawia się myśl: „może sobie na to zasłużyli”. Jeśli to samo nam się przydarzy to pytamy: „dlaczego?”. Czy takie zachowanie nie wzbudza zdziwienia? Każdy ma problemy, krzyże, cierpienia odnośnie do swojego życia, powołania. Czyjeś troski mogą i są dla mnie za ciężkie i na odwrót. Dla mnie każdy problem, krzyż, cierpienie jest szansą do stawania się lepszą, do tego aby widzieć więcej.

Boże, dziękuję Ci za moje krzyże i trudy.

podpowiada Edyta Kochany

primi sui motori con e-max