2015

27.10.2015 - efekt końcowy

Wtorek XXX tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 13, 18-21):

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach». I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

Minutka ze Słowem:

efekt końcowy

Każde z porównań do Królestwa Bożego wiąże się z pięknym owocem, który nie był widoczny na początku – zarówno w przypadku ziarnka jak i zaczynu. Efekt końcowy bardzo często nie jest widoczny na początku.

Tak jest w przypadku wielu rzeczy na świecie. Sportowiec aby osiągnąć zamierzony efekt musi wiele ćwiczyć i dopiero na zawodach, po latach ćwiczeń, okazuje się jego wysoka forma – wynik ciężkich wysiłków. Tak też jest choćby z wychowaniem człowieka – najpierw jako niemowlę potem przedszkolak, gimnazjalista, potem coraz doroślejszy obywatel. Na wszystko potrzeba czasu a na początku nie widzimy tego jaki będzie wynik naszych starań.

Królestwo Boże jednak w tym aspekcie jest trochę inne – nie znamy co prawda wyniku naszych starań bo to jest tajemnica, ale możemy być pewni, że efekt będzie dobry – to będzie piękny owoc naszych starań, ale przede wszystkim łaski Pana Boga działającej w nas. To daje dużo nadziei i siły do działania. Efekt końcowy będzie na pewno piękny.

podpowiada dk. Łukasz Michalik

primi sui motori con e-max