2015

28.10.2015 - komunikacja!

Święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Ewangelia na dzisiaj (Łk 6, 12-19):

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Minutka ze Słowem:

komunikacja!

Największy problemem w relacjach z drugim człowiekiem pojawia się kiedy brakuje zwykłej komunikacji. Wtedy słyszymy: „dlaczego nic nie powiedziałeś?”, „ale ja nie wiedziałem”. Brak komunikacji to poważny problem, bo kiedy nie komunikujemy swoich odczuć i przeżyć, a także tego czym żyjemy, powstaje brak zrozumienia.

Jezus był w nieustannej komunikacji ze swym Ojcem. W dzisiejszej ewangelii czytamy, że przed tak ważnym wyborem jakim było ustalenie grona dwunastu apostołów, Jezus modlił się całą noc. Wiedział, że to konieczne. Prawdziwa relacja miłości potrzebuje komunikacji. Szatan często nas kusi abyśmy nie mówili tego, tamto pominęli. Ma on w tym swój cel. Atakuje w ten sposób to co daje nam wzrost – relację z drugim człowiekiem a przez to z Bogiem.

Mówmy sobie o wielu  rzeczach, dzielmy się tym czym żyjemy; rozmawiajmy też z Bogiem o wszystkim co nas spotkało każdego dnia.

podpowiada dk. Łukasz Michalik

primi sui motori con e-max