2015

1.11.2015 - Błogosławieństwo

Uroczystość Wszystkich Świętych

Ewangelia na dzisiaj (Mt 5, 1-12a):

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

 

Minutka ze Słowem:

Błogosławieństwo

Błogosławieństwo to wielka łaska dla nas. Błogosławieństwem jest już sam moment poczęcia, bo Bóg w swojej mocy działa cud powołując do życia nowego człowieka. Stwarza go na Swój obraz i podobieństwo. To wielkie błogosławieństwo, że jesteśmy obrazem Boga żywego.

Ale od razu nasuwa się pytanie -czy wszyscy jesteśmy godni być podobnymi do naszego Stwórcy?

W dzisiejszej ewangelii Jezus uczy nas pokory, ubóstwa, sprawiedliwości. Wyraźnie mówi nam jak mamy żyć aby otrzymać nagrodę życia wiecznego, a jednocześnie umacnia nas w przekonaniu, że zawsze jest i będzie przy tych słabych, smutnych i prześladowanych. Nagroda będzie dla tych, co błogosławią, a nie złorzeczą. Dla tych co w pokorze serca przyjmują obelgi i pragną sprawiedliwości. Błogosławić to znaczy życzyć innym wszystkiego dobrego, a więc błogosławmy się nawzajem -rodzice dzieciom, dzieci rodzicom, małżonkowie siebie wzajemnie, kapłani wiernym, i módlmy się za siebie nawzajem. Bądźmy miłosierni dla innych, sprawiedliwi w osądach i ubodzy w duchu, bo tylko wtedy osiągniemy KRÓLESTWO NIEBIESKIE I WIECZNĄ NAGRODĘ .

Dzisiejsza uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  uświadamia nam, że życie ziemskie przemija i to bez względu na wiek i status społeczny, wszyscy kiedyś zakończymy pielgrzymkę naszego życia i od nas zależy czy dołączymy do grona WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

A dla wszystkich czytających przesyłam błogosławieństwo (Lb 6, 24-26):

NIECH CIĘ PAN BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE .

NIECH PAN ROZPROMIENI OBLICZE SWE NAD TOBĄ ,

NIECH CIĘ OBDARZY SWĄ ŁASKĄ ,

NIECH ZWROCI KU TOBIE OBLICZE SWOJE

I NIECH CIĘ OBDARZY POKOJEM.

podpowiada Jola Polak

primi sui motori con e-max