2015

12.11.2015 - tu i teraz

Czwartek XXXII tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 17, 20-25):

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "tam". Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: Oto tam lub: Oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.

Minutka ze Słowem:

tu i teraz

Jak często wybiegamy naszymi myślami do przodu, nie potrafimy być tu i teraz w tej konkretnej sytuacji? Pracujemy, ale już obmyślamy, jakie zadania czekają nas później. Zdarza się, że rozmawiamy z kimś, ale myśli tak biegają po głowie, że już jesteśmy na następnym spotkaniu. Szukamy Pana Boga i nie możemy się z Nim spotkać, bo ciągle nie ma nas „u siebie”.  Nie ma w nas pokoju, bo nasze serca są niespokojne.

Panie Jezu, Ty przychodzisz i uczysz mnie, że Twoja łaska związana jest z konkretnymi wydarzeniami, a nie wyobraźnią.  Dziękuję Ci za Twoje królestwo, które budujesz właśnie tu i teraz. Dziękuję za Twoją zbawczą miłość.

podpowiada Justyna Niemczyk

primi sui motori con e-max