2015

13.11.2015 - żyć pełnią

Piątek XXXII tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 17, 26-37):

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali Go: Gdzie, Panie? On im odpowiedział: Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.

Minutka ze Słowem:

żyć pełnią

Są wokół nas osoby, które bardzo świadomie przeżywają swoje życie służąc innym. Każdy moment dnia wykorzystują do tego, by nieść ludziom pomoc, życzliwość, dobre słowo. Ich praca, obowiązki wykonywane są na większą chwałę Boga. Żyją pełnią obdarowania.

Dzisiejsza ewangelia uświadamia mi, że ja także nie mogę marnować ani jednej chwili danej mi od Boga, ani jednej relacji, ani jednej okazji do służby, bo tylko tracąc życie tu na ziemi zachowuję je na życie wieczne. 

Panie dziękuję, Ci za Twoje słowo, które jest żywe i skuteczne. Dziękuję za moje obdarowanie i proszę naucz mnie żyć jego pełnią.

podpowiada Justyna Niemczyk

primi sui motori con e-max