2015

14.11.2015 - motywacja

Sobota XXXII tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Łk 18, 1-8):

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Minutka ze Słowem:

motywacja

Odpowiednia motywacja sprawia, że wykonujemy naszą pracę szybko, dokładnie i sumiennie. Daje nam ona wtedy radość i satysfakcję.

Podobnie jest z naszą modlitwą; oprócz słów, potrzebna jest nasza wiara w obecność Boga w naszym życiu. Ufność, że Bóg każdej modlitwy wysłuchuje i nie pozostaje obojętny na nasze dziękczynienia i prośby. Trzeba nam z wytrwałością każdego dnia stawać przed Nim, jako dzieci ufając w Jego ojcowską miłość. 

Panie Boże, dziękuje Ci za dar modlitwy, za to, że ze wszystkim mogę się do Ciebie zwrócić. Dziękuję, że poprzez modlitwę przemieniasz moje serce.

podpowiada Justyna Niemczyk

primi sui motori con e-max