2015

22.11.2015 - chyba nie teraz!?

Niedziela Chrystusa Króla

Ewangelia na dzisiaj (J 18, 33b-37):

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?” Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Minutka ze Słowem:

chyba nie teraz?!

Królestwo moje nie jest z tego świata. Jezus stoi przed Piłatem. Nie jest to najlepszy moment na ogłaszanie się królem. Lepiej byłoby po jednym z cudów, albo w trakcie np. kazania na górze. Wtedy się coś „działo”. Myśląc o królestwie mamy zwykle na myśli coś niezwykłego - dostojnie ubrany władca, każdy liczy się z jego zdaniem, ma liczne wojsko, najbogatszy pałac.

A tutaj Jezus gotów na mękę po raz kolejny przypomina, że królować to służyć. I właśnie teraz, w czasie męki, spoglądając na nas z krzyża pokaże co znaczy być prawdziwym Królem człowieka.

Jezu, Ty jesteś jedynym moim Królem!

podpowiada ks. Przemysław Król

primi sui motori con e-max