2015

29.11.2015 - czasy ostateczne

I Niedziela Adwentu

Ewangelia na dzisiaj (Łk 21,25-28.34-36)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Minutka ze Słowem:

czasy ostateczne

Często słyszymy, że żyjemy w czasach ostatecznych. I może przywykliśmy do tego, że gdzieś, daleko od nas, dzieją się kataklizmy. Gdy o tym czytamy, czy oglądamy te wydarzenia w telewizji to jesteśmy poruszeni i współczujemy tym ludziom, ale mamy też wrażenie, że nas to nie dotyczy. A dzisiejsze Słowo ostrzega: aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Czy traktujemy te słowa na serio? Mnie poruszają słowa: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie - tak, to bardzo ważne, przygotowani mamy być cały czas, bo nie wiemy kiedy staniemy przed Jezusem.

Panie Jezu… „ Daj mi poznać Twoje drogi , Panie, Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję…” Ps. 25

odpowiada Beata Ziomek

primi sui motori con e-max