2015

30.11.2015 - powołanie apostołów

Poniedziałek – święto św. Andrzeja apostoła

Ewangelia na dzisiaj (Mt 4, 18-22):

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Minutka ze Słowem:

powołanie apostołów

Pan Jezus „powołuje” cały czas, bo żyje wśród nas. Galilea, Otmuchów, wszędzie są ludzie powoływani na „rybaków ludzi” , by iść za Nim szlakiem do królestwa niebieskiego, ku zbawieniu. Jest to oferta dla tych, którzy wierzą.

Panie Jezu, wspieraj mnie swoją obecnością i nawracaj w innych ludziach.

podpowiada Jan Ziomek

primi sui motori con e-max