2015

3.12.2015 - pełnienie woli Bożej

Czwartek I tygodnia Adwentu

Ewangelia na dzisiaj (Mt 7, 21.24-27):

Jezus powiedział do swoich uczniów:  „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

Minutka ze Słowem:

szukanie woli Ojca

Kiedy czytam słowa: Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ogarnia mnie lęk i zaczynam się zastanawiać nad moim życiem. Czy ja wypełniam wolę Ojca? Czy jej szukam? Czy o nią pytam Boga? Czy raczej robię coś dobrego bo myślę, że się Bogu spodoba? A ja mam dom swój budować na skale – czyli szukaniu i wypełnianiu woli Ojca, słuchaniu i wypełnianiu Słowa  Bożego i przykazań. Nie jest to dla mnie łatwe, ale wciąż podejmuję się tego zadania na nowo.

Panie Jezu… „Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciec do Pana niż pokładać ufność w książętach” … Ps. 118

podpowiada Beata Ziomek

 

primi sui motori con e-max