2015

5.12.2015 - szukanie Boga żywego

Sobota I tygodnia Adwentu

Ewangelia na dzisiaj (Mt 9, 35-10,1.5.6-8):

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Minutka ze Słowem:

szukanie Boga żywego

W czasie ostatniego Wieczoru Uwielbienia w Otmuchowie przypomniały mi się te fragmenty, jak Jezus głosił Ewangelię i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. W tym dniu na Wieczór Uwielbienia przyszło wiele osób poważnie chorych. Przyszli by spotkać Jezusa żywego i prosić o łaskę uzdrowienia. A kapłani  modlili się wraz z  nimi. Tak jak tych Dwunastu, których wysłał Jezus by w Jego Imię szli, głosili królestwo niebieskie i uzdrawiali.

Jezus… „On leczy złamanych na duchu i przewiązuje im rany. Nasz Pan jest wielki i potężny, a mądrość Jego niewypowiedziana” Ps. 147

podpowiada Beata Ziomek

primi sui motori con e-max