2015

6.12.2015 - mapa życia

II Niedziela Adwentu

Ewangelia na dzisiaj (Łk 3, 1-6):

W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, kiedy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, przemówił Bóg na pustyni do Jana, syna Zachariasza. Przeszedł on wszystkie krainy nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Tak bowiem jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki! Każda dolina niech będzie wypełniona, a wszystkie góry i pagórki niech zostaną zrównane! Drogi kręte niech będą wyprostowane, a wyboiste niech staną się gładkimi! Wtedy każde stworzenie ujrzy zbawienie Boga”.

Minutka ze Słowem:

mapa życia

Wszelkie doliny naszego życia wypełniaj modlitwą. Góry i pagórki, które cię spotykają wyrównuj Eucharystią. Kręte drogi, którymi kroczysz prostuj Słowem Bożym, wówczas wyboje staną się gładkie jeśli zaufasz!

Pan Bóg – wspaniały przewodnik mapy ludzkiego życia. Ofiaruje wszystkie potrzebne narzędzia, by wyrównać drogę. Musisz tylko mądrze i umiejętnie z nich korzystać. Jeśli drogę życia postarasz się prowadzić prosto, to nagrodę otrzymasz u bram Nieba.

Stwórco nasz i Panie, niech zakręty i wyboje nie stracą z naszych oczu Twego wspaniałego Oblicza. Amen.

podpowiadają: Natalia i Łukasz Trafny

primi sui motori con e-max