2015

7.12.2015 - braterska przyjaźń

Poniedziałek II tygodnia Adwentu

Ewangelia na dzisiaj (Łk 5, 17-26):

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam faryzeusze i znawcy Prawa, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. W była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. A jacyś mężczyźni przynieśli na noszach człowieka, który był sparaliżowany. Chcieli go wnieść i położyć przed Nim. Ponieważ z powodu tłumu nie mogli go wnieść, weszli na taras domu i przez dach spuścili go na noszach do środka przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, powiedział: „Człowieku, twoje grzechy zostały ci odpuszczone”. A nauczyciele Pisma i faryzeusze zaczęli się zastanawiać: „Kim On jest, skoro mówi bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?”. Jezus poznał ich myśli i powiedział do nich: „Nad czym się tak zastanawiacie w waszych sercach? Co jest łatwiej: powiedzieć << Twoje grzechy zostały ci odpuszczone>>, czy też powiedzieć: << Wstań i chodź>>? Abyście się jednak przekonali, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – powiedział do człowieka sparaliżowanego – mówię ci, wstań! Weź swoje nosze i idź do domu!”. A on na ich oczach natychmiast wstał, wziął to, na czym leżał, i odszedł do domu, chwaląc Boga. Wszystkich ogarnęło zdumienie. Chwalili Boga i pełni bojaźni mówili: „Dzisiaj widzieliśmy niezwykłe rzeczy”.

Minutka ze Słowem:

braterska przyjaźń

Widząc słabość u ludzi, powinniśmy pomagać im w jej przezwyciężaniu. Powinniśmy być wyrozumiali, gotowi do wybaczania i pełni współczucia. Niedoskonałości innych mają uczyć nas, jak pomagać. Dzisiaj wielu z nas nie potrafi okazywać braterskiej przyjaźni.

Należy: kochać, zamiast nienawidzić; służyć, a nie być obsługiwanym; dawać, a nie brać. Nad czym się tak zastanawiacie w waszych sercach?

Panie Jezu, prosimy Cię o potrzebne siły, dzięki którym będziemy mogli służyć innym, a nie wymagać, by to oni nam służyli. Amen

podpowiadają: Natalia i Łukasz Trafny

primi sui motori con e-max