2015

8.12.2015 - Chleb czystej Miłości

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Ewangelia na dzisiaj (Łk 1, 26-38):

Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Anioł jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. A Maryja tak odpowiedziała: „Ja jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Minutka ze Słowem:

Chleb czystej Miłości

Znane są tobie pieśni uwielbienia;

- śpiewasz, prosząc Boga o to, by nie pozwolił ci szukać zemsty i nienawiści,

- śpiewasz, prosząc o wybaczenie,

- śpiewasz, by podziękować Bogu za to jak bardzo cię kocha i jak wiele ci daje,

- śpiewasz, by wyrazić wdzięczność za męża i dzieci, za ziemię, na której mieszkacie,

- śpiewasz, dziękując Bogu za dar życia i za smutki,

- śpiewasz, prosząc by Bóg, gdy w swej litości odbierze ci życie, pozwolił znów zobaczyć dzieci, które odebrał.

Bóg słucha modlitw, wszędzie niesie miłość, przynosi nadzieję, wybaczenie, ma uzdrawiającą moc.

Jeśli w twoim życiu jest Boża miłość, to pełno w nim chleba, dobrych rzeczy i słodyczy. Miłość jest kluczem.

Jezu, prosimy Cię o chleb czystej miłości, który pozwoli żyć prawdziwie wszystkim, którzy w niego uwierzą. Amen

podpowiadają: Natalia i Łukasz Trafny

primi sui motori con e-max