2015

9.12.2015 - przemiana

Środa II tygodnia Adwentu

Ewangelia na dzisiaj (Mt 11, 28-30):

Jezus powiedział: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki”.

Minutka ze Słowem:

przemiana

Jezus chce zabierać nasze troski; chce zabierać to, co nas przygniata. W zamian daje swoje jarzmo i swój ciężar, który jest lekki. Ta swoista wymiana dzieje się za każdym razem w konfesjonale.

Troski znikają, a w zamian otrzymujemy Boskie dary. Stajesz się łagodny, pokorny i życzliwy. Po takiej przemianie trudności maleją i łatwiej iść przez życie. Tak więc nie ustawaj w drodze ciężkiej i pod górę, bo Bóg czeka na to, by zabrać smutki, a podarować swoje błogosławieństwo!

Boże nieskończenie dobry, Tobie ofiarujemy nasze codzienne troski. Prosimy przyjmij je z ojcowską miłością. Amen

podpowiadają: Natalia i Łukasz Trafny

primi sui motori con e-max