2015

10.12.2015 - słuchaj!

Czwartek II tygodnia Adwentu

Ewangelia na dzisiaj (Mt 11, 11-15):

Jezus powiedział do tłumów: Zapewniam was: Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela, a jednak najmniejszy w królestwie niebieskim jest od niego większy. Od czasów Jana Chrzciciela aż do tej pory królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Natomiast do czasów Jana prorokowali wszyscy Prorocy i Prawo. A jeśli chcecie wiedzieć, to właśnie on jest Eliaszem, którego oczekiwano. Kto ma uszy, niechaj słucha.

Minutka ze Słowem:

słuchaj!

Czy pochodzisz z biedy, czy stać cię na wszystko, to w oczach Boga jesteś równie wartościowy! Kochany bezgranicznie! Otrzymujesz talenty, nowe możliwości, osiąganie zamierzonych celów…

Nie wystarczy jednak tylko pomoc Boga. Aby stać się dobrym człowiekiem, potrzeba chęci i zaangażowania. Nie musisz mieć wiele, by mieć dobre serce, ale możesz posiadać wszystko i być głuchym na wołanie o pomoc.

Kto ma uszy, niechaj słucha!

Jezu, Stwórco wszystkiego, kieruj nami tak, by nasze serca i uszy były otwarte na wołanie o pomoc. Amen.

podpowiadają: Natalia i Łukasz Trafny

primi sui motori con e-max