2016

5.08.2016 - chrześcijański absurd

Piątek XVIII tygodnia zwykłego

Ewangelia na dziś (Mt 16, 24-28):

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim».

Minutka ze Słowem:

chrześcijański paradoks myślenia…

Greckie słowo „metanoeite”, tłumaczone potocznie jako „nawracajcie się”, „nawróćcie się” oznacza  dosłownie: „zmieńcie myślenie”. Wezwanie do nawrócenia jest więc wezwaniem do  zmiany sposobu myślenia. Moje myśli są często jedynie wymysłem mojego rozumu, a nie odzwierciedlają myśli Pana Boga. Zdarza się, że moje myśli są sprzeczne z tym, co mówi Pan Bóg na kartach Biblii. Zdarza się, że moje dobre zamiary i chęć służenia Bogu nie są zgodne z tym, czego On chce.

Jak rozumieć słowa, które Jezus kieruje do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Panie Jezu, pozwól mi poznać Twoją mowę, abym ze słów Twoich odczytał Twoją mądrość. Odnawiaj moje myślenie o Tobie, o sobie, o innych, i o świecie. Panie potrzebuję Ciebie, aby wypełniła się Twoja wola względem mnie. Odnawiaj mój umysł, abym wśród paradoksów myślenia, potrafił wybrać jeden słuszny!

podpowiada ks. Gienek Ploch

primi sui motori con e-max