2016

7.08.2016 - strach ma wielkie oczy

XIX Niedziela Zwykła (C)

Ewangelia na dzisiaj (Łk 12, 32-48):

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

Minutka ze Słowem:

strach ma wielkie oczy

O tym, że strach paraliżuje, nie potrzeba nikogo przekonywać. Strach przed ewentualną chorobą nie pozwala na żadne plany. Strach przed przyszłością nie pozwala cieszyć się chwilą obecną. Strach przed utratą pracy nie pozwala na większe inwestycje.

Przeciwnością strachu jest poczucie bezpieczeństwa, którego każdy potrzebuje. Jezus mówi dzisiaj: Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się dać wam królestwo! O jakie królestwo tutaj idzie? Czy ja należę do tej małej trzódki? Czytając uważnie słowa Jezusa widzę, że Jezus pragnie abym miał świadomość tego, że jestem dziedzicem królestwa Bożego i to co mnie teraz spotyka nie może mi niczego odebrać. To wszystko, co dzieje się teraz wokół mnie jest przejściowe. Ważne abym patrzył przed siebie, tzn. abym patrzył z nadzieją wiecznego życia.

Panie Jezu, wierzę, że Ty jesteś prawdziwym Królem, którego królestwo jest wieczne. Wierzę, że Ty jesteś jedynym Królem, któremu się wszyscy poddają, a ja należę do Ciebie!

podpowiada ks. Gienek Ploch

primi sui motori con e-max