2016

15.08.2016 - piękny obraz

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Ewangelia na dzisiaj (Łk 1, 39-56):

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
Nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Minutka ze Słowem:

przepiękny obraz!

Niektórzy zachwycają się pięknymi górskimi widokami. Niektórzy uważają, że nie ma nic piękniejszego niż widok zachodzącego słońca nad Bałtykiem. Inni przekonują wszystkich o tym, że widok beztrosko bawiących się dzieci sprawia, że zaczynają płakać ze zruszenia i nie ma piękniejszego widoku na świecie. Są również tacy, którym bardzo trudno wskazać moment, w którym doświadczają wzruszenia. Przepięknym może być obraz dwóch kobiet w stanie błogosławionym, potocznie nazywanym ciążą. Obie wiedzą kim są… mamami swoich nienarodzonych jeszcze dzieci. Cieszę się sobą nawzajem i swoimi dziećmi. Rozmawiają o tym, o czym mogą rozmawiać tylko one. Martwią się o swoje pociechy i całe rodziny. Dzielą się swoimi radościami i troskami. Mimo tego, że się nie znają, zachowują się jak „stare przyjaciółki”. Na koniec spotkania mówią: może spotkamy się już z naszymi maleństwami w wózeczkach! Błogosławią siebie mówiąc: wszystkiego najlepszego, szczęśliwego porodu!

Podobny obraz znajdujemy na kartach Ewangelii: Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana…».

Maryjo, dziś jest Twoje święto! Pozdrawiam Ciebie i polecam Twojej opiece wszystkie kobiety oczekujące potomstwa. Dziękuję za ich serca i szczery uśmiech. Dziękuję za ich dobro i miłość. Udzielaj im wszelkich potrzebnych łask i uczyń je błogosławieństwem dla siebie i innych.

+ Błogosławię Was i wszystkich Waszych bliskich.

podpowiada ks. Gienek Ploch

primi sui motori con e-max