2016

16.08.2016 - najlepsza inwestycja

Wtorek XX tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Mt 19, 23-30):

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego». Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: «Któż więc może być zbawiony?» Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe». Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?» Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Minutka ze Słowem:

najlepsza inwestycja!

Niezależnie od ilości pieniędzy; niezależnie od wykształcenia; niezależnie od tego czy żyje się w mieście, czy na wiosce; niezależnie od przeżytych lat, każdy chce dobrze inwestować. Co może być dobrą inwestycją? Dobre studia; nauka języków obcych; założenie firmy, która ma perspektywę; wybudowanie domu i kupno ziemi; szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego… Z pewnością jest jeszcze wiele innych, bardziej atrakcyjnych, sposobów inwestowania. Wszystko się robi po to, aby kiedyś móc spokojnie żyć. Tak naprawdę: inwestuję na przyszłość!

Uczniowie Jezusa zostawili swoje rodziny i swój dobytek. Któregoś, pięknego dnia zapytali Go o to, co za to wszystko otrzymają. Chciałoby się powiedzieć, że zapytali: a co my będziemy z tego wszystkiego mieli? Jaki będziemy mieli z tego profit? Czy ta inwestycja się naprawdę opłaca? Jezus znał ich myśli, On znał doskonale ich serca. Wiedział, że chcieliby pracować i zarabiać jak ich znajomi i przyjaciele. Wiedział o tym, że chcą być prawdziwymi mężczyznami, którym zależy na znaczeniu.

Widząc jednak dalej niż oni, powiedział im: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego… Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Jezus wiedział, że w sumie idzie o wieczne życie, a nie tylko o to życie tu na ziemi!

Panie Jezu, pokazujesz mi dzisiaj perspektywę wieczności. Najlepszą z możliwych. Dziękuję Ci za Twoją miłującą obecność przy mnie i przypomnienie najlepszej, najbardziej wartościowej inwestycji, której zyski nigdy się nie wyczerpią!

podpowiada ks. Gienek Ploch

primi sui motori con e-max