2016

19.08.2016 - miłość w konkrecie

Piątek XX tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj (Mt 22, 34-40):

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

Minutka ze Słowem:

miłość w konkrecie…

Niektórzy uważają, że wiara związana jest z Bogiem, który jest niewidzialny i niezmierzony, zaś miłość do Boga jest doświadczeniem czysto duchowym, którego nie można ani zmierzy, ani sprawdzić. Niektórzy zarzucają katolikom, że ich wiara wyraża się w pobożnych gestach, które nie mają nic wspólnego z normalnych życiem. Jeśli jest to prawdą, to należy przypatrzeć się swojemu życiu i coś z nim zrobić…

Słyszałem kiedyś takie proste zdanie: jeśli chcesz wiedzieć jaka jest moja wiara, to zobacz jak żyję. Jest mi bliskie to zdanie. Jeśli chcesz wiedzieć jaka jest moja wiara, to zobacz jak żyję. Jest ono zachętą, abym nie uciekał od rzeczywistości, ale moją osobistą wiarę wplatał w codzienność. Wiara chce być widoczna, wiara domaga się tego, aby inni mogli zobaczyć we mnie ucznia Chrystusa. Prawdziwa miłość do Niego wyraża się w miłości do ludzi: do żony, do męża, do rodziców, do dzieci, do brata, do sióstr, do sąsiadów, do spotkanych przypadkowo na mieście. Idzie o miłość w konkrecie. Idzie o taką miłość, którą można zobaczyć w codzienności.

Kiedy jeden z uczonych spytał Jezusa, o to, co jest najważniejsze, Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. A także: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Miłości Boga nie można oddzielić od miłości bliźniego. Jeśli ktoś nie kocha swego brata, niech nie mówi, że kocha Boga…

Panie Jezu, łatwo przychodzi mi kochać Ciebie. Trudniej mi kochać tych, którzy są wokół mnie. Wypełnij moje serce Twoją miłością, abym potrafił kochać ludzi. Niech moje życie stanie się wyraźnym znakiem wiary w Ciebie!

podpowiada ks. Gienek Ploch

primi sui motori con e-max