2016

14.09.2016 - Znak Miłości

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Ewangelia na dziś ( J3, 13-17):

Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Minutka ze Słowem:

Znak Miłości

Kiedyś usłyszałam słowa, że znak krzyża został dziś bardzo spopularyzowany do tego stopnia, że nie robi już na nas żadnego wrażenia, że przyzwyczailiśmy się do jego widoku. W kościele dużo krzyży, w domu krzyże i „święte” wizerunki. Nie spoglądamy już na krzyż z przejęciem i z pokorą. Bardzo te słowa zapadły mi w pamięć. Aż nie tak dawno pewien ksiądz ukazał mi zupełnie inny obraz krzyża. Powiedział: „Spójrz na krzyż w kościele. Spójrz na krzyż w Twoim domu. Po to dokoła Ciebie jest tyle krzyży, żeby na każdym kroku przypominały Ci o tym, jak bardzo Pan Jezus Cię kocha. Krzyż jest znakiem największej Miłości. Nigdy o tym nie zapominaj. Patrz na krzyż i pamiętaj o Miłości, którą zostałaś obdarowana.”

Krzyże nie są po to, by się do nich przyzwyczajać, ale żeby wciąż i wciąż przypominać sobie o Bożej Miłości. Od tamtej chwili noszę te słowa w swoim sercu i już zupełnie inaczej spoglądam na ten najważniejszy Znak Miłości.

Panie Jezu! Pozwoliłeś wywyższyć się na krzyżu, aby pokazać mi, że Twoja Miłość nie ma granic. Dziękuję i proszę, nie pozwól mi zapomnieć o Tym, że tylko Ty jesteś Źródłem prawdziwej Miłości i Życia.

podpowiadają Marta i Patryk Cyroń

primi sui motori con e-max