2016

15.09.2016 - Matczyna obecność!

Czwartek XXIV tygodnia zwykłego, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Ewangelia na dziś (J 19, 25-27):

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Minutka ze Słowem:

Matczyna obecność

Maryja. Najcichsza ze wszystkich kobiet. Wzór pokory, delikatności i kobiecości. Lecz jednocześnie wzór ogromnej siły. Niewyobrażalnie trudnym doświadczeniem dla każdej matki jest widok cierpiącego i umierającego dziecka. Jednak chyba każda matka pragnie być przy swoim dziecku w każdej sytuacji. Pragnie dzielić z nim radości i smutki, sukcesy i porażki. Pragnie podpowiadać, pomagać w podejmowaniu trudnych decyzji, a czasami musi złapać mocno za rękę, żeby uchronić dziecko przed krzywdą i zranieniem.

Dziś Pan Jezus oddaje pod opiekę Matki swojego ucznia. A wraz z nim, powierza Jej każdego człowieka. Ciebie i mnie.  Może to dobry czas, aby pogłębić swoją relację z Maryją? A może to czas, w którym po raz pierwszy przyjmiesz Ją do siebie jak ów uczeń, jako Twoją Matkę? Może to dzień, w którym na nowo zawierzysz Maryi swoje życie? Powierz Jej wszystkie sprawy swojego serca, a Ona w cichości zaniesie je swemu Synowi.

Pod Twoją obronę uciekamy się, 
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić 
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód 
racz nas zawsze wybawiać, 
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, 
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, 
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen

podpowiadają Marta i Patryk Cyroń

primi sui motori con e-max