2016

16.09.2016 - codzienność z Jezusem

Piątek XXIV tygodnia zwykłego

Ewangelia na dziś (Łk 8, 1-3):

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Minutka ze Słowem:

Codzienność z Jezusem

Jan Paweł II w Liście do kobiet pisał, że „Jezus przyjmował wobec niewiast postawę otwartości, szacunku, zrozumienia i serdeczności. W ten sposób czcił w kobiecie ową godność, którą ma ona od początku w planie i miłości Boga.” A dzisiejsza Ewangelia w kilku zdaniach przypomina nam o tej ważnej i potrzebnej relacji Jezusa z kobietami.

Jezus ukochał kobiecość. W sposób szczególny przychodzi do każdego kobiecego serca, żeby je uzdrawiać i upiększać. Uwalniał kobiety od słabości, złych duchów, od grzechów, z którymi same nie potrafiły sobie poradzić. A one, w swej wielkiej wdzięczności i miłości, z pokorą służyły najlepiej, jak potrafiły. Dzieliły z Jezusem swoją codzienność. Czy to nie jest niesamowite? Kroczyły za Nim. Może podarowały Mu ciepły uśmiech? Może zapłakały i powierzyły Mu swoje zmartwienia? Może – troszcząc się - czasami chciały Panu Jezusowi matkować? Nie wiemy ile pięknych i ważnych rozmów toczyło się między Jezusem a kobietami. Ale wiemy, że teraz każda z kobiet również może dzielić swoją codzienność z Jezusem. Może się w sercu do Niego uśmiechnąć, może z Nim porozmawiać w każdej chwili, może Mu służyć z wdzięcznością. Niech właśnie taka będzie nasza kobiecość – pełna obecności Jezusa.

Panie Jezu! Wejrzyj na serce każdej kobiety. Spraw, aby dzięki Twojej miłości potrafiła służyć i kochać innych. Otocz kobiety płaszczem swej opieki, aby ich godność nigdy nie była niszczona i poniżana.

podpowiadają Marta i Patryk Cyroń

primi sui motori con e-max