Studencki synod

10 października 2021r. papież Franciszek ogłosił w Kościele Synod o synodalności.

O co chodzi?
Synodem (gr. synodos oznacza „wspólną drogę, wspólne maszerowanie”) nazywa się w Kościele katolickim każde zgromadzenie duchownych, którego zadaniem jest omówienie działalności Kościoła.

Jaki jest cel?
Synod „ma na celu inspirować ludzi do marzenia o Kościele, którego część stanowimy, a także rozwijać ludzkie nadzieje, wzbudzać zaufanie, opatrywać rany, tworzyć nowe i głębsze relacje, uczyć się od siebie nawzajem, budować mosty, edukować umysły, ogrzewać serca i przywracać siłę do działań na rzecz naszej wspólnej misji”.

Chcemy w środowisku studenckim zaprosić Cię do synodu!
Mamy zaplanowanych pięć spotkań na tematy wybrane przez studentów DAR i kleryków (studenci przygotowujący się do święceń kapłańskich) z WMSD.

Przebieg spotkania:
– 18.30 Msza św.
– 19.30 wykład wprowadzający
– 20.00 dzielenie w grupach
– 21.00 podsumowanie

więcej info nt. synodu na:

https://synod.org.pl/

 

fot. Susan Wilkinson