#DarMuzycznych – Zaufaj Mi

Tak często upadamy i czujemy się słabi. Często może nie mamy pomysłu jak sobie poradzić, by
rozwiązać problem. W obecnej sytuacji tym bardziej doświadczamy bezradności wobec otaczającej
nas rzeczywistości i rosnącego zagrożenia epidemicznego, społecznego, politycznego, gospodarczego.
Można by wymieniać, ile problemów i trudności dostarcza nam koronawirus, który przyszedł
nieoczekiwanie. Mamy swoje osobiste problemy, nie tylko te na skale światową. W pędzącym świecie
dążymy do tego by je rozwiązać, stawać się lepszymi, niezależnymi. I nagle BACH. Wszystko stanęło w
miejscu. Okazało się, że teraz liczy się co innego. Rzeczywistość nabrała nowego wymiaru. Co jest
teraz najważniejsze? Co jest ważne dla Ciebie?
Oczywiście zdrowie i rodzina były i nadal są ważne. Ale czy ten czas, który masowo postrzegamy jako
rozkwit zła, nie jest czymś jeszcze? To zatrzymanie się, nawet więcej – zrobienie kroku w tył może
pokazać nam nowe rzeczy. Nową rzeczywistość. Jaka jest teraz Twoja rzeczywistość? Mamy
doświadczenie ogromnej zmiany na tle światowym i ta zmiana może nas dziwić, przytłaczać,
niepokoić, śmieszyć i bulwersować. To normlane. Nikt nie był na to przygotowany. Reakcje są różne
jak wiele jest ludzi. Ale Bóg nadal pozostaje ten sam. U niego nic się nie zmienia.
A jaka jest Boża rzeczywistość? Co jest dla Boga najważniejsze? Warto się dzisiaj do tego odnieść, gdy
widzimy, że teraz nic nie jest stałe. Bóg pozostaje stały i niezmienny w Swojej Miłości do nas. Bóg jest
obecny w Swoim Słowie, które jest żywe i skuteczne. Dzisiaj On chce do Ciebie mówić, nawet jeżeli
Go nie słuchasz. „Pozwoliłem się szukać tym, którzy nie pytali o mnie i znaleźć tym, którzy Mnie nie
szukali.” (Iz 65,1). Jezus jest „odporny” na twoją niewiarę. On pragnie nawet tych, którzy Go nie
pragną. Wyciąga do Ciebie Swoją rękę, by móc Cię przeprowadzić przez najtrudniejszy okres w Twoim
życiu. Zaufaj Mu.

Ela