Życzenia Wielkanoc 2024′

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.  A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą». (Mt 28, 9-10)

 Jezus żyje! On chce się z nami spotkać jeszcze raz, tam gdzie wszystko się zaczęło. Chce się z nami spotkać na nowo. Z tą pewnością, że On zwyciężył śmierć. Po spotkaniu ze Zmartwychwstałym wszystko jest inne. Życie nabiera innego sensu.

Nadziei płynącej ze spotkania z Jezusem, który żyje życzymy Wszystkim Wam:

Drodzy studenci, absolwenci, nasi przyjaciele!

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!